luns, 11 de setembro de 2023

SPECULUM HUMANITATIS

 


SPECULUM HUMANITATIS

Vita theatrum est, quod experimenta non permittit, 

ergo cantate, clamate, saltate, ridete et vivite cum vehementia

ante cortinam claudit et fabula sine plausu terminatur. 

                                                                          Charles Chaplin 


 Servirá como LIMIAR do curso esta cita de Chaplin. 

Comezamos o curso procurando un lema que nos permita marcar un itinerario a seguir.

QUAESTIONES: 

1- Intenta traducir o lema e o texto de Chaplin ao galego.

2- Fíxate na palabra fabula. De qu eraíz cres que procede?  como podemos traducila se estamos nun contexto teatral: 

3- Descubre no lema e no texto da cita as metáforas que hai.

4- Atopa logo nese mesmo texto o eco de dous tópicos literarios (que se enuncian en latín) relacionables entre si e moi coñecidos. 

5- Sabías que en LUCUS AUGUSTI están buscando os restos dun teatro romano?


Posible ubicación do Anfiteatro de Lucus Augusti , pero onde está o seu teatro?

FABULARE: 

SALVE, AVE aut AVETE et VALE aut VALETE

- Ola: Salve, ave (singularis) aut avete (pluralis)

- Adeus: vale (singularis) aut  valete (pluralis)

-        Por favor: quaeso

-        Douche as grazas: gratias tibi ago

-        De nada: nihil est

-        Si: ita, certe

-        Non: non

-        Ben, de acordo: bene

-        Como estás/ estades?: Quomodo vales / valetis?

-        Estou ben/mal:  Ego sum bene / male

-        Estamos moi  ben / fatal: Nos sumus optime/ pessime

 

QUID NOMEN TIBI EST?

•      Como te chamas?: quid nomen tibi est?

•      O meu nome é…: mihi nomen est…

•      Onde vives?: Ubi tu habitas?

•      Vivo en …: Ego in villā Marini habito

•      Onde estudas?: Ubi tu studes?

•      Estudo en …: Ego in Santo Narciso studeo

•      O meu mestre/a é…: Meus magister/ mea magistra est

•      Eu son alumno/a: Ego discipulus/ discipula sum.

•      Nós somos alumnos/as: Nos discipuli / discipulae sumus

•      Eu son un mozo/ moza:  Ego sum puer/puella

•      Nós somos mozos/ mozas: Nos pueri / puellae sumus

•      Ti es o meu amigo / a miña amiga: Tu meus amicus/  mea amica  es

•      Vos sodes meus amigos: Vos mei amici / meae amicae estis


TRADUCITE: 
Avete, alumni et alumnae linguae latinae. 
Ego Hector vester magister linguae latinae sum.
Hodie prima aula linguae latina incipit.


PRIMA LECTIO LINGUAE LATINAE  

GALLAECIA NOSTRA TERRA EST.

Gallaecia in Eurōpā est. Lusitania in Eurōpā est. Gallaecia in nostrā paeninsulā est. Lusitania quoque in nostrā paeninsulā est.

Gallaecia et Lusitania provinciae romanae sunt. Lusitania et Gallaecia in nostrā paeninsulā sunt. Baetica quoque in nostrā paeninsulā est.

 Post legere, responde quaestiones:

- Quae est nostra terra?__________________________

- Gallaecia et Lusitania ubi sunt?_____________________________________

-  Num Gallaecia in Italiā est?  _______________________________________

- Suntne Baetica et Lusitania in nostrā paeninsulā? ________________________________

- Quae sunt Gallaecia et Lusitania? _______________________________________


CULTURA: QUAE MATER LINGUAE LATINAE EST ?Ningún comentario:

Publicar un comentario